Medlemskap

Aktuella priser för att bli medlem hittar du på Court22 medlemssida.
(Använd webbläsare istället för appen för att teckna medlemskap.)

Medlemmar får rabatt vid banhyra:
30% mån–fre, kl 16.00-23.00 och lör–sön kl 08.00-16.00.
16% rabatt måndag-fredag 05.00-08.00.
35% rabatt lördag-söndag 05.00-08.00.